Tento web používá cookies. Tím, že na webu setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více se dozvíte zde.

KONTAKTY FAQ

INFORMACE O ZÁRUCE

NEJSTROMEČKY.cz jsou spolehlivým internetovým obchodem, který si svých zákazníků váží a chce, aby byli maximálně spokojení.

Pokud se přeci jen u některého z námi prodávaných umělých vánočních stromkůvěncůgirland, nebo jiného zboží vyskytne v průběhu 24 měsíců ode dne převzetí vada, je kupující oprávněn tuto vadu reklamovat v rámci záruky. Když se vada projeví v prvním půlroce po převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné od počátku.

Kupující spotřebitelé, kteří zakoupí zboží v internetovém obchodě NEJSTROMEČKY.cz, mají ze zákona nárok na dvouletou záruční dobu. Ostatní kupující, kteří zakoupí zboží v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti, mají nárok na jednoletou záruční dobu.

Záruční doba začíná běžět dnem převzetí zboží kupujícím.

 

       PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Pokud jste zvolili jako způsob dopravy Balík do ruky od České pošty, překontrolujte si, prosím, spolu s poštovním doručovatelem stav zásilky ihned při jejím převzetí. Pokud bude část zásilky chybět nebo bude poškozena, jste oprávněni takovouto zásilku odmítnout převzít.

V případě, že i přes zjevné nedostatky zásilku převezmete, popište tyto nedostatky v předávacím protokolu a neprodleně nás o této skutečnosti informujte e-mailem na adrese reklamace@nejstromecky.cz.

Odobně postupujte i v případě, že jste jako způsob dopravy zvolili Balík na poštu od České pošty. Při vyzvedávání zásilky na poště překontrolujte zejména její úplnost, a zda není poškozena.

POZNÁMKA: Může se stát, že některé části vánočních stromečků, věnců nebo girland poškodí svůj obal, například jej propíchnou kovovými konci větviček, nemělo by však dojít k tomu, že bude možné celou větvičku nebo jinou část zcela vyjmout.

 

       PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

Před prvním použitím výrobku si pečlivě prostudujte návod k obsluze a řiďte se jeho pokyny. Veškeré výrobky jsou určeny pro domácí použití, není-li v návodu k obsluze uvedeno jinak. Pokud bude výrobek používán jiným způsobem nebo v rozporu s návodem, bude případná reklamace uznána za neoprávněnou.

Nevhodný výběr výrobku a skutečnost, že výrobek nevyhovuje vašim požadavkům, není důvodem k reklamaci.

Záruka se nevztahuje na:

  • opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním,
  • závady vzniklé v důsledku nevhodného použití výrobku,
  • poškození výrobku vzniklé přepravou nebo mechanickým poškozením,
  • závady vzniklé nedodržením návodu pro instalaci,
  • závady plynoucí z chybné nebo nedostatečné údržby,
  • poškození a závady vzniklé vnějšími vlivy (např. poškozením, elektrickým přepětím, mrazem, prachem, chemickými či mechanickými usazeninami).

Během doby trvání záruky budou závady vzniklé následkem vadného provedení nebo vadou materiálu bezplatně odstraněny. Pro výměnu výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy platí ustanovení platných předpisů.

 

    ZÁRUČNÍ LIST

Není-li záruční list přiložen, považuje se za záruční list daňový doklad (faktura), který je zaslán kupujícímu společně se zbožím, nebo je kupujcímu odeslán na e-mailovou adresu, která byla uvedena v objednávce.

 

    DOPORUČENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Máte-li jakékoli dotazy nebo problémy s instalací umělého vánočního stromku, girlandy, osvětlení či jiného typu zboží, přečtěte si, prosím, nejprve návod, který je jeho součástí. Naleznete v něm nejen informace o instalaci či sestavení konkrétného typu zboží, ale také užitečné rady a tipy, jak nejlépe zakoupené zboží používat, aby vám sloužilo co nejdéle. Pokud i nadále budete potřebovat jakoukoli radu či pomoc, nevhájete a kontaktujte nás. Uděláme vše proto, abychom vám pomohli případný problém co nejrychleji vyřešit.

Při řešení problému může být užitečné, pokud nám zašlete fotografie produktu, na kterých bude vidět konkrétní problém. Kromě samotné fotografie produktu je vhodné pořídit rovněž fotografie zachycující detail produktu, které nám pomohou definovat nejlepší řešení vzniknuvší situace. V rámci záruky si vyhrazujeme právo opravit nebo vyměnit jakoukoli součást výrobku, která bude reklamována.

Vyskytne-li se jakákoli vada u zboží v záruce, věnujeme jí maximální pozornost. Snažíme se přitom postupovat pokud možno rychle a efektivně. Zjistíme-li však, že dané zboží nelze opravit, nahradíme jej zbožím stejného typu. Pokud se stane, že stejné zboží již nemáme k dispozici (např. bude vyprodáno), vyměníme vám zboží po předchozí domluvě za jiné se stejnou nebo nižší hodnotou a případný rozdíl vám dobropisujeme, nebo vám vrátíme zpět celou zaplacenou částku včetně případné dopravy.

 

NEJSTROMEČKY.cz
TY NEJKRÁSNĚJŠÍ UMĚLÉ VÁNOČNÍ STROMEČKY

ONLINE PRODEJ TĚCH NEJKRÁSNĚJŠÍCH UMĚLÝCH VÁNOČNÍCH STROMKŮ, VĚNCŮ A GIRLAND, JAKÉ SE JEN NA SVĚTĚ VYRÁBĚJÍ.V NAŠÍ NABÍDCE NALEZNETE JAK KLASICKÉ UMĚLÉ VÁNOČNÍ STROMKY, TAK I MODERNÍ REALISTICKÉ 3D STROMEČKY, KTERÉ JSOU NA PRVNÍ POHLED TAKŘKA K NEROZEZNÁNÍ OD ŽIVÝCH STROMKŮ. NA VÝBĚR MÁME CELOU ŘADU VELIKOSTÍ OD MALÝCH STROMKŮ, PO NĚKOLIKAMETROVÉ STROMY. 
PRVNÍ VÁNONÍ STROMEČEK V ČECHÁCH SE ROZZÁŘIL V PRAZE ROKU 1812 U DOMU ŘEDITELE, REŽISÉRA A HERCE STAVOVSKÉHO DIVADLA jANA KARLA LEIBLICHA, JEŽ CHTĚL UKÁZAT KRÁSU "TANNENBAUMU", JAK JEJ POZNAL V RODNÉ MOHUČI, A ZÁROVEŇ PŘIPRAVIT SVÝM PŘÁTELŮM NA KAŽDOROČNĚ POŘÁDANÉM VÁNOČNÍM VEČÍRKU HEZKÉ PŘEKVAPENÍ. VELMI BRZY PAK VÁNOČNÍ STROMEK ZAČALA STROJIT ČESKÁ ŠLECHTA A V MĚŠŤANSKÝCH RODINÁCH ZCELA ZDOMÁCNĚL VE 40. LETECH 19. STOLETÍ. ZDOBIL SE CUKROVÍM, LIDOVÝMI VÝTVORY ZE DŘEVA, PERNÍKU NEBO PEČIVA, JABLÍČKY, OŘÍŠKY ČI PLODY MOCHYNĚ.
 
 

ONLINE PRODEJ

NEJSTROMEČKY

ZÁKAZNICKÝ SERVIS